Begränsad bemanning på kansliet under 20/6 till 14/8

Vi läser mail och lyssnar av telefonsvararen med jämna mellanrum.

Glad sommar 🙂