Rättigheter i samhället
för de som lever med funktionshinder

Personer med funktionsnedsättning har vissa rättigheter som är fastställda i lag. Epilepsi kräver normalt sjukvård för att bli diagnosticerad och behandlad. En patient som har epilepsi, men inga andra funktionsnedsättningar hittar sina rättigheter i Patient-lagen som gäller alla i Sverige. Om man har epilepsi och även andra funktionsnedsättningar kan Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gälla.

En del människor som lever med epilepsi har svårigheter i arbetslivet. Det kan handla om att det är svårt att få en anställning.  Om när man ska berätta om sin epilepsi och om risken för anfall och för vem. Det kan också vara så att jobbet är alltför stressigt och svårt att kombinera med familj och barn och ett privatliv där det finns plats för meningsfulla aktiviteter. En del klarar inte av arbetsmarknadens krav. Ibland krävs rehabilitering, omskolning och kanske även arbetsträning och praktik. De instanser de allra flesta då kommer att ha kontakt med är Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Epilepsiföreningen tar i olika sammanhang, bl. a. i medlemstidningen Synapsen upp frågor som handlar om arbete och rehabilitering.

Varje individ måste få en bedömning av sin situation och ha möjlighet att påverka sin vård. Det är därför inte möjligt att ge generella råd om hur den som har epilepsi skall agera. Vi hänvisar istället här till de viktigaste institutionerna där du kan få veta mer.

Läs mer om patientlagen på 1177s hemsida

Läs mer om LSS-lagen på 1177:s hemsida

Läs mer på Försäkringskassans egen hemsida

Läs mer på Arbetsförmedlingens egen hemsida

Läs mer i Funktionshinderguiden

Läs mer ”Att hitta rätt” Habilitering & Hälsa