Information om epilepsi

Diagnosen epilepsi

Epilepsi tar sig många olika uttryck och upplevs olika av de som har diagnosen. I detta avsnitt kan du läsa mer om diagnosen och det finns även länkar till fördjupad information.

Läs mer

Hjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som underlättar i vardagen för den som har epilepsi.

Läs mer

Rättigheter?

Epilepsi är en funktionsnedsättning. För vissa personer med funktionsnedsättningar finns specifika rättigheter.

Rättigheterna finns i Patientlagen och lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.

Läs mer

Aktuellt kring diagnosen epilepsi

Läs mer