Advents- och julaktiviteterna ställs in!

P.g.a. Coronaviruset så har Epilepsiföreningens styrelse beslutat att ställa in advents- och julfirandet. Vi följer Folkhälsomyndigheten rekommendationer.

Undantag är möten som t.ex. Ungdomsgruppens och Unga Vuxnas caféträffar, naturvandringar samt digitala föreläsningar.

Mer information finns på hemsidan.

Har du frågor, hör av dig till kansliet: info@epistockholm.se / 08-650 81 50