Nationella riktlinjer

Vård vid epilepsi

I februari publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi. Riktlinjerna klargör hur epilepsivården i landet ska se ut och vad som ska prioriteras. Epilepsiteam, avancerade utredningar för de som inte svarar på läkemedel, möjlighet att opereras, ökad tillgänglighet med mera.

Överläkare Ulla Lindbom, Karolinska Universitetssjukhuset som varit ansvarig för framtagandet av riktlinjerna tillsammans med andra experter och patientföreträdare presenterar de centrala rekommendationer som Socialstyrelsen kommit fram till.

Vi lyfter också frågan om patienter och närstående behöver en lathund att använda i kontakterna med vården?

Datum: tisdag 22 oktober kl. 18-20
Plats: Rum 1, ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82A, T-bana Fridhemsplan
Kostnad: Gratis för medlemmar, övriga 100 kronor. Du kan bli medlem på plats.
Anmälan: Senast 21 oktober info@epistockholm.se / 08-650 81 50

 

 

 

 

Anmäl dig till eventet