Information
om Corona

Här hittar du information om Corona:

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm följer noga utvecklingen av det pågående utbrottet av coronaviruset covid19.

Vi erbjuder inte medicinska expertråd på individuell nivå eller uttalar oss om till exempel smittspridning. För den sortens frågor hänvisar vi till ansvarig myndighet och/eller behandlande läkare. Nedan följer en rad länkar där du kan hitta information om Corona:

Krisinformation.se är myndigheternas gemensamma informationsportal. Här finns en särskild Coronasida med samlade länkar med bekräftad information om allt från skola och arbete till kollektivtrafik och inrikesresor. Det är extra viktigt att alltid söka bekräftad information, eftersom det lätt uppstår missförstånd och rykten kring ett nytt virus som Corona.

Folkhälsomyndighetens information om hur man kan skydda sig själv och andra mot smitta.
Myndigheten för delaktighet har samlat information om Corona, tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

1177 Vårdguiden finns information om hur smitta överförs, vilka symptom man får om man insjuknar och så vidare. Tänk på att endast ringa 1177 om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

På 1177 Vårdguiden: För barn: Om corona

Svenska Epilepsiförbundets hemsida hittar du också information om Corona.

Socialförvaltningen, Stockholms stad har tagit fram viktig information om hur man som vuxen kan bemöta barn och ungas oro. Det har också tagits fram information till grundskole- och gymnasieelever om hur de kan få stöd om de känner oro eller mår dåligt.

Kommunikation covid19 grundskolan

Kommunikation covid19 gymnasiet

Tips på länkar

Även lättläst information om Corona.

Funktionsrätt Sverige:
Frågor och svar om läkemedelstillgång under coronapandemin