Bli medlem

Att vara medlem

När du och kanske din familj, tar steget att bli medlemmar så får du/ni tillgång till att aktiviteter som föreningen erbjuder. Utflykter, öppna hus om angelägna ämnen, kurser, nätverk, den traditionella julfesten, fikaträffar varje månad. Det är mycket man kan göra tillsammans. Det personliga mötet är viktigt, att möta andra som är i liknande situation som du.

Välkommen som medlem

Medlemskap i Epilepsiföreningen innebär att:
• du är välkommen att delta i föreningens olika aktiviteter och kurser
• du får tidningen Synapsen 4 ggr/år
• du får råd, stöd och information
• du stödjer det vårdpolitiska arbete som föreningen driver för människor med epilepsi
• du blir medlem i Svenska Epilepsiförbundet och får tidningen Epilepsia 4ggr/år

Det finns många anledningar till att bli medlem i en förening. Genom ditt medlemskap stöder du föreningens påverkansarbete och medlemsverksamheter. Medlemsantalet visar också omvärlden hur många som påverkas när en familj lever med epilepsi.

Medlemsavgiften är
250 kronor, enskild medlem
350 kronor, familjemedlemskap

Klicka på länken nedan för att läsa mer och bli medlem:
https://www.epilepsi.se/bli-medlem/