KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM 2020

Torsdag den 26 mars, kl 18-20

P.g.a Corona-situationen hålls årsmötet endast över telefon. Inget möte kommer att hållas i våra sammanträdeslokaler. Om du önskar delta i årsmötet kontakta vårt kansli och anmäl dig senast under kontorstid den 25 mars. Du får då ett mejl med all information om hur man deltar.

Anmälan senast den 25 mars till kansliet, info@epistockholm.se eller tel. 08-650 81 50

Årsmöteshandlingarna skickas till dig efter anmälan. Du är naturligtvis välkommen att beställa handlingarna även om du inte kan vara med på årsmötet.

 

 

 

Anmäl dig till eventet