Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Epilepsiföreningen finns till för dig som har epilepsi eller är närstående. Vi har ett omfattande utbud av aktiviteter och utbildningar. Du kan läsa mer under rubrikerna Om föreningen och Verksamheten. Aktuella aktiviteter hittar du även i kalendariet på denna sida.

Medlemmar berättar

Här berättar några av våra medlemmar vad föreningen betyder för dem!

Peter

Fredrika

Olle

Kerstin

Om epilepsi

Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans nervceller. Följden blir ett epileptiskt anfall, vars utseende avgörs av var i hjärnan urladdningen uppstår.

Anfallen förekommer olika ofta, alltifrån några enstaka anfall under hela livet till flera anfall varje dag.

Läs mer om epilepsi

Om föreningen

Gemensamt kan vi hitta lösningar på svårigheter som uppstår i samband med epilepsin. Vi kan påverka myndigheter och verka för en utveckling av epilepsivården.

Ju fler vi är som bidrar efter ork och förmåga, desto längre kommer vi. Det finns mycket att göra.

Läs mer om vår förening

Bli medlem

Alla är välkomna som medlemmar i Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm. Både du som har epilepsi och du som inte har det och som vill stödja vårt arbete och få information från oss.

Bli medlem hos oss