Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Epilepsiföreningen finns till för dig som har epilepsi eller är närstående. Vi arbetar med att ta tillvara dina intressen och hålla dig informerad om epilepsi. Vi har ett omfattande utbud av aktiviteter och utbildningar. Du kan läsa mer under rubrikerna ”Om föreningen” och ”Verksamheten”. Aktiviteter den närmaste tiden hittar du om du scrollar neråt på denna sida. I vårt  kalendarium hittar du alla aktiviteter för aktuellt halvår.

Aktuellt

Så påverkar Corona föreningens aktiviteter

P.g.a. Coronaviruset kommer Epilepsiföreningen att ställa in all verksamhet under april månad och troligen resten av våren 2020, om det inte kommer ny information från Folkhälsomyndigheten

Undantag: digitala möten som Ungdomsgruppens och Unga Vuxnas caféträff, naturvandringar, digitala föreläsningar mm.

Här kan du hitta mer information från olika betrodda källor om Coronaviruset.

Har du frågor, hör av dig till kansliet:
info@epistockholm.se / 08-650 81 50

Ett sätt att hålla igång – var med och träna framför teven, Gympapass kl. 09.10 på SVT1 varje vardag!

 

Medlemmar berättar

Hör några av våra medlemmar berätta vad föreningen betyder för dem.

Se intervjuerna här

Om epilepsi

Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans nervceller. Följden blir ett epileptiskt anfall, vars utseende avgörs av var i hjärnan urladdningen uppstår.

Anfallen förekommer olika ofta, alltifrån några enstaka anfall under hela livet till flera anfall varje dag.

Läs mer om epilepsi

Om föreningen

Gemensamt kan vi hitta lösningar på svårigheter som uppstår i samband med epilepsin. Vi kan påverka myndigheter och verka för en utveckling av epilepsivården.

Ju fler vi är som bidrar efter ork och förmåga, desto längre kommer vi. Det finns mycket att göra.

Läs mer om vår förening

Bli medlem

Alla är välkomna som medlemmar i Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm. Både du som har epilepsi och du som inte har det och som vill stödja vårt arbete och få information från oss.

Bli medlem hos oss