Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Epilepsiföreningen finns till för dig som har epilepsi eller är närstående. Vi arbetar med att ta tillvara dina intressen och hålla dig informerad om epilepsi. Vi har ett omfattande utbud av aktiviteter och utbildningar. Du kan läsa mer under rubrikerna ”Om föreningen” och ”Verksamheten”. Aktiviteter den närmaste tiden hittar du om du scrollar neråt på denna sida. I vårt  kalendarium hittar du alla aktiviteter för aktuellt halvår.

Gå med i Rivkraft!

 

Vill du vara med och öka kunskaperna i samhället om olika funktionshinder? Gå med i Rivkrafts panel! Panelen får svara på enkäter tre till fyra gånger per år. Enkäten går att besvara på flera sätt för den som inte kan använda webbenkäter. Resultaten av enkätsvaren presenteras anonymt och enskildas svar går inte att identifiera.

Rivkraft är ett projekt från Myndigheten För Delaktighet (MFD) med syftet att fånga upp hinder för delaktighet i samhället och att identifiera möjliga lösningar. Rivkraft togs upp på vårt årsmöte igår, 15/5, som ett exempel på hur vi i funktionsrättsrörelsen kan göra våra röster hörda och synas i statistiken som MFD har i uppgift att samla in och sammanställa.

Rivkraft på MFD:s hemsida: https://funktionsrattstockholmslan.se/2023/05/16/ga-med-i-rivkraft/

 

På kansliet:

 

Detta är Charlotte Waleij. Charlotte kommer att jobba 50 % med ekonomi och administration på kansliet på S:t Göransgatan.

Hon sköter alla medlemsaktiviteter och register.

Inger gick i pension (efter 19 år) juni 2022 och Charlotte efterträdde henne.

Charlotte har haft liknande uppdrag tidigare och ser fram emot att jobba hos oss.

Du når henne på charlotte@epistockholm.se eller 08-650 88 14

Helena Lif är för tillfället sjukskriven.

 

Medlemmar berättar

Hör några av våra medlemmar berätta vad föreningen betyder för dem.

Se intervjuerna här

Om epilepsi

Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans nervceller. Följden blir ett epileptiskt anfall, vars utseende avgörs av var i hjärnan urladdningen uppstår.

Anfallen förekommer olika ofta, alltifrån några enstaka anfall under hela livet till flera anfall varje dag.

Läs mer om epilepsi

Om föreningen

Gemensamt kan vi hitta lösningar på svårigheter som uppstår i samband med epilepsin. Vi kan påverka myndigheter och verka för en utveckling av epilepsivården.

Ju fler vi är som bidrar efter ork och förmåga, desto längre kommer vi. Det finns mycket att göra.

Läs mer om vår förening

Bli medlem

Alla är välkomna som medlemmar i Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm. Både du som har epilepsi och du som inte har det och som vill stödja vårt arbete och få information från oss.

Bli medlem hos oss