Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Epilepsiföreningen finns till för dig som har epilepsi eller är närstående. Vi arbetar med att ta tillvara dina intressen och hålla dig informerad om epilepsi. Vi har ett omfattande utbud av aktiviteter och utbildningar. Du kan läsa mer under rubrikerna ”Om föreningen” och ”Verksamheten”. Aktiviteter den närmaste tiden hittar du om du scrollar neråt på denna sida. I vårt  kalendarium hittar du alla aktiviteter för aktuellt halvår.

Nybildad arbetsgrupp för att anordna aktiviteter för barn i skolåldern 

På initiativ av Marie Andersson och Jenny Sylvén, båda föräldrar till barn i skolåldern med epilepsi, har en ny arbetsgrupp bildats i föreningen. Syftet är att tillsammans med kansliet anordna aktiviteter för barn i skolåldern och deras familjer. I första hand planeras det för ett helgläger i Stockholms närområde till sensommaren.

För att detta ska kunna bli verklighet behöver vi fler engagerade! Om du är intresserad av att delta eller bidra på något sätt, vänligen kontakta kansliet eller Marie och Jenny direkt: epifamiljer@outlook.com

Tillsammans kan vi skapa en fantastisk helg för våra familjer, fylld med gemenskap, stöd och glädje.

 

Den 12 februari var det världsepilepsidagen 2024 💜

Stockholmsföreningen spred kunskap och information om epilepsi och föreningens arbete i entréerna på Nya Karolinska och på S:t Görans sjukhus – och Epilepsiförbundet höll flera webbinarier som går att se på: https://www.epilepsi.se/varldsepilepsidagen/ 
Den 12 februari var det också premiär för Lila bandet, som säljs till förmån för Epilepsifonden.
Lila bandet köper du här👉  Webbutik – Svenska Epilepsiförbundet

Boktips:

Epilepsiboken för barn och ungdomar

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm söker mötesvärdar

Vid årsskiftet slutar våra kära Zaketter Janne och Mikke, som varit uppskattade mötesvärdar för merparten av Epilepsiföreningen i Stor-Stockholms aktiviteter under många år. Därför söker vi nu nya stjärnor bland er medlemmar.  Är du intresserad av att vara mötesvärd för en eller flera av våra medlemsaktiviteter? Vi strävar alltid efter att varje aktivitet ska ha två mötesvärdar – och vi kan erbjuda ett mindre arvode. Välkommen att höra av dig till kansliet, så pratar vi vidare! info@epistockholm.se alt 08-65081 50 (telefontid mån-tors 9-11.30)

 

Gå med i Rivkraft!

 

Vill du vara med och öka kunskaperna i samhället om olika funktionshinder? Gå med i Rivkrafts panel! Panelen får svara på enkäter tre till fyra gånger per år. Enkäten går att besvara på flera sätt för den som inte kan använda webbenkäter. Resultaten av enkätsvaren presenteras anonymt och enskildas svar går inte att identifiera.

Rivkraft är ett projekt från Myndigheten För Delaktighet (MFD) med syftet att fånga upp hinder för delaktighet i samhället och att identifiera möjliga lösningar. Rivkraft togs upp på vårt årsmöte igår, 15/5, som ett exempel på hur vi i funktionsrättsrörelsen kan göra våra röster hörda och synas i statistiken som MFD har i uppgift att samla in och sammanställa.

Rivkraft på MFD:s hemsida: https://funktionsrattstockholmslan.se/2023/05/16/ga-med-i-rivkraft/

 

Nya på kansliet
Från och med augusti så har vi nya ansikten på kansliet på S:t Göransgatan.

Elinore Branden, t.f. verksamhetschef. Jobbar med verksamhet, bidragsansökningar och utåtriktat arbete. Elinore jobbar 60%.
Cecilia Loohufvud, arbetar med administration och ekonomi. Cecilia jobbar 50 %.
Helena Lif är för tillfället sjukskriven.

Maila eller ring när du vill komma i kontakt med oss!
info@epistockholm.se eller 08-650 81 50

Medlemmar berättar

Hör några av våra medlemmar berätta vad föreningen betyder för dem.

 

Peter

Fredrika

Olle

Kerstin

Om epilepsi

Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans nervceller. Följden blir ett epileptiskt anfall, vars utseende avgörs av var i hjärnan urladdningen uppstår.

Anfallen förekommer olika ofta, alltifrån några enstaka anfall under hela livet till flera anfall varje dag.

Läs mer om epilepsi

Om föreningen

Gemensamt kan vi hitta lösningar på svårigheter som uppstår i samband med epilepsin. Vi kan påverka myndigheter och verka för en utveckling av epilepsivården.

Ju fler vi är som bidrar efter ork och förmåga, desto längre kommer vi. Det finns mycket att göra.

Läs mer om vår förening

Bli medlem

Alla är välkomna som medlemmar i Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm. Både du som har epilepsi och du som inte har det och som vill stödja vårt arbete och få information från oss.

Bli medlem hos oss